+

Hantering av personuppgifter

GDPR reglerar hur vi på Taxi Göteborg får behandla dina personuppgifter.

För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet.

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera och fullgöra din resa, för att skapa och administrera ditt konto hos oss, för att beräkna och betala ut din samlade kundbonus samt för att ge dig viktig information om t.ex. din resa och din bonus. Om du inte har tackat nej till det behandlar vi även ditt telefonnummer för att skicka en utvärdering till dig via sms efter genomförd resa samt din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst invända mot att vi skickar utvärdering eller nyhetsbrev till dig. Enklast gör du detta på en av våra ”avregistreringslänkar” i ett nyhetsbrevet eller genom att svara STOP på något av våra sms.

Om du vill få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du har registrerat ett konto hos oss kan du läsa vår integritetspolicy. Vi är glada över att du valt att ha ett registrerat konto hos oss, men om du vill avsluta din registrering kan du när som helst göra det. Har du några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter som mer i detalj beskrivs i integritetspolicyn kan du alltid kontakta oss,