+

OBS! Under rusningstrafik mellan kl 7:00-8:30 och 14:00-17:00 finns det risk för längre väntetider på grund av mycket stor efterfrågan på taxiresor