+

Hantering av personuppgifter

Taxi Göteborgs mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Taxi Göteborg, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar i samband med att du beställer en taxi via telefon eller vår hemsida.  Taxi Göteborg använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Dina uppgifter lämnas inte ut till någon annan part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras.

 Kontakta Taxi Göteborg via telefon eller e-post

GDPR

GDPR reglerar hur vi på Taxi Göteborg får behandla dina personuppgifter.

För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du bokar och genomför en resa med oss när du har ett registrerat konto.

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera och fullgöra din resa, för att skapa och administrera ditt konto hos oss, för att beräkna och betala ut din samlade kundbonus samt för att ge dig viktig information om t.ex. din resa och din bonus. Om du inte har tackat nej till det behandlar vi även ditt telefonnummer för att skicka en utvärdering till dig via sms efter genomförd resa samt din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst invända mot att vi skickar utvärdering eller nyhetsbrev till dig. Enklast gör du detta på en av våra ”avregistreringslänkar” i ett nyhetsbrevet eller genom att svara STOP på något av våra sms.