+

Status forskningstimmar (1 januari - 17 maj, 2013)

Så här många forskningstimmar har Team Taxi Göteborg sprungit in, i sin träning inför GöteborgsVarvet 2013.

(Varje insprungen forskningstimme markeras med blå färg i respektive ruta.)

Statusdatum: 17 maj, 2013

 TRÄNADE MIL

FORSKNINGSTIMMAR

 KUNDLAGET 

 PERSONALLAGET 

 40 mil

 1

 80 mil

 2

 120 mil

 3

 160 mil

 4

 200 mil

 5

 240 mil

 6

 280 mil

 7

 320 mil

 8

 360 mil

 9

 400 mil

 10

 440 mil

 11

 480 mil

 12

 520 mil

 13

 560 mil

 14

 600 mil

 15

Till Taxi Göteborgs sida om GöteborgsVarvet 2013